DISCLAIMER

  • Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en C&C Fotolijsten deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. C&C Fotolijsten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

  • Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan C&C Fotolijsten of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

  • Informatie van derden

C&C Fotolijsten is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of www.ccfotolijsten.nl door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.